Schulaufgabenplan - Stand: 17.01.2019 12:58

05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 06A, 06B, 06C, 06D, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G

KlasseFachDatumBemerkung
05A Deutsch 07.11.2018 1. Schulaufgabe
    11.01.2019  
    16.01.2019 verschobene 2. SA
    18.02.2019 Kurzarbeit
    25.02.2019 Kurzarbeit
    01.04.2019 Kurzarbeit
  Englisch 19.11.2018  
    14.01.2019  
  Mathematik 14.11.2018 1. SA Mathe
    23.01.2019 2. SA Mathe
  sonstiger Termin 15.10.2018  
    16.10.2018  
    17.10.2018  
    22.11.2018 Moussong-Theater Projekt 1.-6-Std.
    18.12.2018 Winterolympiade
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
05B Deutsch 26.11.2018 1. SA Deutsch
    24.01.2019 2. SA Deutsch
  Englisch 15.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
  Mathematik 12.11.2018  
    21.01.2019  
  Klassenfahrt 07.11.2018 Schullandheim
    08.11.2018  
    09.11.2018  
  sonstiger Termin 22.11.2018 Moussong-Theater Projekt 1.-6-Std.
    18.12.2018 Winterolympiade
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
05C Deutsch 23.10.2018 1.SA
    10.12.2018  
    05.02.2019  
    26.03.2019  
    28.05.2019  
  Englisch 16.11.2018 1. SA Englisch
    22.01.2019 2. SA Englisch
  Mathematik 12.11.2018 1.SA Mathe
    17.01.2019 2.Schulaufgabe Mathe
  sonstiger Termin 15.10.2018  
    16.10.2018  
    17.10.2018  
    22.11.2018 Moussong-Theater Projekt 1.-6-Std.
    18.12.2018 Winterolymoiade
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
05D Deutsch 19.11.2018 1. Schulaufgabe
    25.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 27.11.2018 1. Schulaufgabe
    31.01.2019  
  Mathematik 08.11.2018  
    16.01.2019  
  Klassenfahrt 17.10.2018 Schullandheim
    18.10.2018  
    19.10.2018  
  sonstiger Termin 22.11.2018 Moussong-Theater Projekt 1.-6-Std.
    18.12.2018 Winterolymoiade
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
05E Deutsch 06.11.2018 1. Schulaufgabe: Bildergeschichte
    14.01.2019 2. Schulaufgabe: Tierbeschreibung
  Englisch 14.11.2018 1. Schulaufgabe Englisch
    13.02.2019 2.Schulaufgabe Englisch
    03.04.2019 3.Schulaufgabe Englisch
    05.06.2019  
  Mathematik 16.10.2018 1. Schulaufgabe
    11.12.2018 2. Schulaufgabe
  Klassenfahrt 17.10.2018 Schullandheim
    18.10.2018  
    19.10.2018  
  sonstiger Termin 22.11.2018 Moussong-Theater Projekt 1.-6-Std.
    18.12.2018 Winterolympiade
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
06A Deutsch 17.10.2018 1. Schulaufgabe
    16.11.2018 1. Kurzarbeit
    30.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 15.10.2018 1. Leistungstest (Grammatik, Vokabeln, Speaking)
    03.12.2018 2. Leistungstest (Vokabeln, Grammatik, Listening)
    28.01.2019 3. Lesitungstest (Vokabeln, Grammatik, Reading)
  Mathematik 08.11.2018 1. SA Mathe
    17.01.2019 2. SA M
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST D6
    08.10.2018 JGST M6
    07.12.2018 Turnier
    01.03.2019 Eishockey
    13.03.2019 Wintersporttag

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
06B Deutsch 24.10.2018 1. Schulaufgabe
    20.12.2018 2. Schulaufgabe (Bericht)
  Englisch 15.10.2018 1. Leistungstest (Grammatik, Vokabeln, Speaking)
    10.12.2018 2. Leistungstest (Vokabeln, Grammatik, Listening)
    04.02.2019 3. Leistungstest (Vokabeln, Grammatik, Mediation)
  Mathematik 16.11.2018  
    11.01.2019  
    16.01.2019  
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST D6
    08.10.2018 JGST M6
    07.12.2018 Turnier
    08.01.2019 "Sei gscheit" (Präventionsprojekt - Internet)
    01.03.2019 Eishockey
    13.03.2019 Wintersporttag

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
06C Deutsch 22.10.2018 1. Schulaufgabe: Erzählung
    17.01.2019 2. Schulaufgabe: Sachlicher Bericht
  Englisch 15.10.2018 1. Leistungstest (Grammatik, Vokabeln, Speaking)
    03.12.2018  
    28.01.2019 3. Leistungstest (Reading)
  Mathematik 08.11.2018 1. Schulaufgabe Mathematik
    31.01.2019 2. Schulaufgabe Mathematik
    04.04.2019 3. Schulaufgabe Mathematik
    06.06.2019 4. Schulaufgabe Mathematik
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST D6
    08.10.2018 JGST M6
    07.12.2018 Turnier
    01.03.2019 Eishockey
    13.03.2019 Wintersporttag

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
06D Deutsch 19.10.2018 1. Schulaufgabe Deutsch
    14.12.2018 2. Schulaufgabe
  Englisch 22.10.2018  
    03.12.2018  
    28.01.2019 3. Leistungstest
    11.03.2019 4. Leistungstest Englisch
    06.05.2019 5.Leistungstest
    01.07.2019  
  Mathematik 26.10.2018 1. Schulaufgabe M
    19.12.2018 2. Schulaufgabe
  Klassenfahrt 19.11.2018 Robotikwoche
    20.11.2018  
    21.11.2018  
    22.11.2018  
    23.11.2018  
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST D6
    08.10.2018 JGST M6
    13.11.2018 Matheexkursion
    07.12.2018 Turnier
    01.03.2019 Eishockey
    13.03.2019 Wintersporttag

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
07A Deutsch 13.11.2018 1. Schulaufgabe
    10.01.2019 2. Schulaufgabe
    15.01.2019 Eventueller Ausweichtermin
  Englisch 22.11.2018 1. Schulaufgabe
    28.01.2019 2. Schulaufgabe
  Mathematik 08.11.2018 1. Schulaufgabe Mathematik
    31.01.2019 2. Schulaufgabe Mathematik
    04.04.2019 3. Schulaufgabe Mathematik
    06.06.2019 4. Schulaufgabe Mathematik
  Physik 21.01.2019  
  Klassenfahrt 18.02.2019 Sportwoche
    19.02.2019 Sportwoche
    20.02.2019 Sportwoche
    21.02.2019 Sportwoche
    22.02.2019 Sportwoche
  sonstiger Termin 02.10.2018 GWT M
    05.10.2018 JGST E7
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
07B Deutsch 12.10.2018 1. Schulaufgabe
    05.12.2018 2. Schulaufgabe
  Englisch 15.10.2018 1. Schulaufgabe
    18.12.2018 2. Schulaufgabe
  HE 23.11.2018 Schulaufgabe Theorie Kurz
    15.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    29.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    03.05.2019 Schulaufgabe Theorie Kurz
  Mathematik 08.11.2018 1. Schulaufgabe Mathematik M I
    29.11.2018 M II/III
    31.01.2019 2. Schulaufgabe Mathematik M I
    04.04.2019 M I 3. Schulaufgabe
    06.06.2019 M I 4. Schulaufgabe
  Physik 21.01.2019  
  Klassenfahrt 18.02.2019 Sportwoche
    19.02.2019 Sportwoche
    20.02.2019 Sportwoche
    21.02.2019 Sportwoche
    22.02.2019 Sportwoche
  sonstiger Termin 02.10.2018 GWT M
    05.10.2018 JGST E7
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
07C BWR 11.12.2018  
    29.03.2019  
    28.06.2019  
  Deutsch 15.10.2018 1. Schulaufgabe: Schilderung
    29.11.2018 2. SA: Inhaltsangabe
  Englisch 15.11.2018  
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
  Mathematik 22.11.2018 1. SA
    15.02.2019  
  Klassenfahrt 18.02.2019 Sportwoche
    19.02.2019 Sportwoche
    20.02.2019 Sportwoche
    21.02.2019 Sportwoche
    22.02.2019 Sportwoche
  sonstiger Termin 02.10.2018 GWT M
    05.10.2018 JGST E7
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
07D Deutsch 14.11.2018 1.SA
    11.01.2019  
  Englisch 22.11.2018 1. Schulaufgabe
    28.01.2019 2. Schulaufgabe
  Französisch 11.12.2018 1. Schulaufgabe
  Mathematik 09.11.2018  
  Klassenfahrt 18.02.2019 Sportwoche
    19.02.2019 Sportwoche
    20.02.2019 Sportwoche
    21.02.2019 Sportwoche
    22.02.2019 Sportwoche
  sonstiger Termin 02.10.2018 GWT M
    05.10.2018 JGST E7
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
07E Deutsch 07.11.2018 1.SA
    16.01.2019 1.KA
    27.02.2019  
    03.04.2019  
    22.05.2019  
  Englisch 15.11.2018 1. SA Englisch
    21.01.2019 2. SA Englisch
  HE 23.11.2018 Schulaufgabe Theorie Kurz
    14.12.2018 HE (1)
    15.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    29.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    03.05.2019 Schulaufgabe Theorie Kurz
  Mathematik 11.12.2018  
  Klassenfahrt 18.02.2019 Sportwoche
    19.02.2019 Sportwoche
    20.02.2019 Sportwoche
    21.02.2019 Sportwoche
    22.02.2019 Sportwoche
  sonstiger Termin 02.10.2018 GWT M
    05.10.2018 JGST E7
    01.03.2019 Eishockey

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
08A Chemie 19.12.2018  
  Deutsch 15.11.2018 1. Schulaufgabe
    18.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 17.10.2018 1. Schulaufgabe
    22.01.2019  
    29.01.2019 2. SAG speaking
  Mathematik 19.10.2018 1. Schulaufgabe
    16.01.2019 2. Schulaufgabe
  Physik 14.12.2018  
  Klassenfahrt 25.02.2019 MINT-Woche
    26.02.2019  
    27.02.2019  
    28.02.2019  
    01.03.2019  
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST M8
    08.10.2018 JGST D8
    22.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    23.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    24.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    25.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    26.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    14.11.2018 Matheexkursion
    14.03.2019 VERA-Test Mathematik (Ersatztermin!)
    04.06.2019 Sportfest
    25.06.2019 Ersatztermin Sportfest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
08B Deutsch 13.11.2018 1. Schulaufgabe
    28.01.2019 2. Schulaufgabe
    25.02.2019 Kurzarbeit
    08.04.2019 Erörterung
    03.06.2019 3.Schulaufgabe
  Englisch 07.11.2018 1.SA
    21.01.2019 Speaking
    22.01.2019 Speaking
    23.01.2019 Speaking
    24.01.2019 Speaking
    25.01.2019 Speaking
  Französisch 07.12.2018 1. Schulaufgabe
  HE 04.12.2018 Schulaufgabe Theorie
    25.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    30.04.2019 Schulaufgabe Theorie Kurz
  Mathematik 11.12.2018 1.SA Mathe
  Physik 18.01.2019  
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST M8
    08.10.2018 JGST D8
    22.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    23.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    24.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    25.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    26.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    27.02.2019 VERA-Test Mathematik
    01.03.2019 Eishockey
    04.06.2019 Sportfest
    25.06.2019 Ersatztermin Sportfest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
08C BWR 07.12.2018 1. Schulaufgabe
  Chemie 03.12.2018  
  Deutsch 15.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 15.10.2018 1.Schulaufgabe
    21.01.2019 Speaking Prüfung - 2. Schulaufgabe
  Mathematik 12.11.2018 M I
    13.12.2018 M II/III
    29.01.2019 M I
  Physik 14.12.2018 Ph I
    18.01.2019 Ph II/III
  Klassenfahrt 25.02.2019 MINT-Woche I-Zweig
    26.02.2019  
    27.02.2019  
    28.02.2019  
    01.03.2019 MINT-Woche I-Zweig
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST M8
    08.10.2018 JGST D8
    22.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    23.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    24.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    25.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    26.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    13.11.2018  
    14.03.2019 VERA-Test Mathematik (Ersatztermin!)
    04.06.2019 Sportfest
    25.06.2019 Ersatztermin Sportfest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
08D Deutsch 12.11.2018  
    21.01.2019  
    20.05.2019  
  Englisch 27.11.2018 1. Schulaufgabe
    23.01.2019 2. Schulaufgabe (mündlich)
  HE 04.12.2018 Schulaufgabe Theorie Kurz
    11.12.2018 1.SA
    12.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    26.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    30.04.2019 Schulaufgabe Theorie Kurz
  Mathematik 14.12.2018 1. Schulaufgabe
    22.02.2019 2. Schulaufgabe
  Physik 18.01.2019  
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST M8
    08.10.2018 JGST D8
    22.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    23.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    24.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    25.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    26.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    22.11.2018 Zammgrauft
    27.02.2019 VERA-Test Mathematik
    01.03.2019 Eishockey
    04.06.2019 Sportfest
    25.06.2019 Ersatztermin Sportfest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
08E Deutsch 28.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 09.11.2018 1. Schulaufgabe in Englisch
    21.01.2019 Speaking Schulaufgabe Beginn
    22.01.2019  
    23.01.2019  
  HE 05.12.2018 Schulaufgabe Theorie Kurz
    12.12.2018 HE (1)
    09.01.2019 HE (1)
    13.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    27.03.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    03.04.2019 Schulaufgabe Theorie Kurz
  Mathematik 06.12.2018  
    06.12.2018 M II/III (2)
  Physik 18.01.2019  
  sonstiger Termin 04.10.2018 JGST M8
    08.10.2018 JGST D8
    22.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    23.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    24.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    25.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    26.10.2018 Englandfahrt oder Sozialpraktikum
    27.02.2019 VERA-Test Mathematik
    01.03.2019 Eishockey
    04.06.2019 Sportfest
    25.06.2019 Ersatztermin Sportfest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
09A Chemie 19.12.2018  
  Deutsch 28.11.2018 1. SA D Erörterung
    17.01.2019  
  Englisch 26.11.2018 1. Schulaufgabe
    11.02.2019  
  Mathematik 22.11.2018 1.Schulaufgabe Mathe
    23.01.2019 2.Schulaufgabe Mathe
  Physik 13.12.2018 Schulaufgabe
  sonstiger Termin 04.10.2018 GWT M9
    05.11.2018 Projekt
    06.11.2018  
    07.11.2018  
    08.11.2018  
    09.11.2018  
    01.03.2019  
    17.07.2019 Spielefest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
09B Chemie 19.12.2018  
  Deutsch 28.11.2018 1- Schulaufgabe: Erörterung
    12.02.2019 2. Schulaufgabe: Textgebundener Aufsatz
  Englisch 22.11.2018 1. 'Schulaufgabe in Englisch
    28.01.2019 2. Schulaufgabe in Englisch
  Französisch 26.11.2018  
    06.02.2019  
    07.05.2019  
  HE 03.12.2018  
  Mathematik 10.12.2018  
  Physik 13.12.2018 Schulaufgabe
  sonstiger Termin 04.10.2018 GWT M9
    05.11.2018 Projekt
    06.11.2018  
    07.11.2018  
    08.11.2018  
    09.11.2018  
    03.12.2018  
    01.03.2019 Eishockey
    17.07.2019 Spielefest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
09C BWR 14.12.2018 1. Schulaufgabe
  Chemie 19.12.2018  
  Deutsch 27.11.2018  
    29.01.2019  
    06.05.2019  
  Englisch 26.11.2018  
    11.02.2019  
  Geschichte 15.10.2018 Kurzarbeit Geschichte
  Mathematik 05.12.2018 1. SA
    20.02.2019 2. SA
  Physik 11.12.2018 Ph II/III
  sonstiger Termin 04.10.2018 GWT M9
    05.11.2018 Projekt
    06.11.2018  
    07.11.2018  
    08.11.2018  
    09.11.2018  
    01.03.2019 Eishockey
    17.07.2019 Spielefest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
09D BWR 17.12.2018  
    08.04.2019  
    03.06.2019  
  Chemie 21.12.2018  
  Deutsch 28.11.2018 1. Schulaufgabe Erörterung
    17.01.2019 2. Schulaufgabe TGA
  Englisch 26.11.2018 1. Schulaufgabe
    11.02.2019  
  Geschichte 05.12.2018  
  Mathematik 03.12.2018 1. SA
    14.02.2019 2. SA
  Physik 11.12.2018 Ph II/III
  sonstiger Termin 04.10.2018 GWT M9
    05.11.2018 Projekt
    06.11.2018  
    07.11.2018  
    08.11.2018  
    09.11.2018  
    01.03.2019 Eishockey
    17.07.2019 Spielefest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
09E Chemie 21.12.2018  
  Deutsch 13.12.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 23.11.2018 1. Schulaufgabe im Fach Englisch
    28.01.2019 2. Schulaufgabe
  HE 27.11.2018  
    04.12.2018 HE (1)
    04.12.2018 PLN
    18.12.2018 PLN
    15.01.2019 HE (1)
  Mathematik 05.12.2018 1. SA Mathe
    20.02.2019 2. SA Mathe
  Physik 17.01.2019 1. SA Physik
  sonstiger Termin 04.10.2018 GWT M9
    05.11.2018 Projekt
    06.11.2018  
    07.11.2018  
    08.11.2018  
    09.11.2018  
    12.11.2018 Präsentation
    17.12.2018 Klassenfahrt Benediktbeuren
    18.12.2018 Klassenfahrt Benediktbeuren
    19.12.2018 Klassenfahrt Benediktbeuren
    01.03.2019  
    17.07.2019 Spielefest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10A Chemie 17.12.2018  
    03.04.2019  
  Deutsch 12.11.2018 1. SA
    18.01.2019  
    05.04.2019 3.SA
  Englisch 16.11.2018 1. Schulaufgabe in Englisch
    25.01.2019 2. Schulaufgabe in Englisch
    08.04.2019 Beginn Woche Speaking Exam
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019  
  Geschichte 27.11.2018 Kurzarbeit
  kath. Religionslehre 23.10.2018 Kurzarbeit
  Mathematik 22.11.2018 1.Schulaufgabe
    24.01.2019 2.Schulaufgabe
  Physik 04.12.2018  
    20.02.2019  
    03.05.2019  
  Sk 17.10.2018  
  sonstiger Termin 01.03.2019 Eishockey
    22.03.2019  
    29.03.2019  

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10B Chemie 04.12.2018 C II/III
    17.12.2018 C I
    03.04.2019 C I
  Deutsch 07.11.2018 1. Schulaufgabe
    15.01.2019  
    05.04.2019  
  Englisch 14.11.2018 1.SA
    23.01.2019 2.SA
  HE 29.11.2018 1. SA
    13.12.2018 PLN
  kath. Religionslehre 11.10.2018 Kurzarbeit
  Mathematik 25.10.2018 M I
    30.11.2018 2.Schulaufgabe MII/III
    17.01.2019 2. Schulaufgabe MI
    01.02.2019 2.Schulaufgabe MII/III
    30.04.2019 3. SA M I
  Physik 04.12.2018 Ph I
    19.12.2018 Ph II/III
    20.02.2019 Ph I
    03.05.2019 Ph I
  Sk 23.11.2018 Kurzarbeit
  sonstiger Termin 01.03.2019 Eishockey
    22.03.2019  
    29.03.2019  
    08.04.2019  
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019  

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10C BWR 16.11.2018  
    18.01.2019  
  Chemie 04.12.2018  
  Deutsch 17.10.2018 1. Schulaufgabe: EÖ mit Infomaterial
    19.12.2018 TGA
  Englisch 09.11.2018 1. Schulaufgabe
    25.01.2019  
  Geschichte 13.11.2018 Kurzarbeit
  kath. Religionslehre 23.10.2018 KA
  Mathematik 19.11.2018 1. SA
    04.02.2019 2. SA
  Physik 10.12.2018  
  Sk 30.11.2018 Kurzarbeit
  sonstiger Termin 12.12.2018  
    01.03.2019 Eishockey
    22.03.2019  
    29.03.2019  
    08.04.2019 Speaking
    09.04.2019 Speaking
    10.04.2019 Speaking
    11.04.2019 Speaking
    12.04.2019 Speaking

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10D BWR 06.12.2018 1. Schulaufgabe
  Chemie 18.12.2018  
  Deutsch 23.10.2018 1. Schulaufgabe Deutsch
    15.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 18.10.2018 1. Schulaufgabe
    24.01.2019  
  kath. Religionslehre 25.10.2018 Kurzarbeit Kath. Religionslehre
  Mathematik 09.11.2018 1. SchA Mahematik
    01.02.2019 2. SchA Mathematik
    04.04.2019  
  Physik 10.12.2018  
  Sk 13.12.2018 Kurzarbeit Sozialkunde
  sonstiger Termin 01.03.2019 Eishockey
    22.03.2019  
    29.03.2019  
    08.04.2019  
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019  

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10E Chemie 17.12.2018  
  Deutsch 09.11.2018 1. Schulaufgabe
    11.01.2019 neuer Termin: 18.1.!!!!
    18.01.2019 2. Deutschschulaufgabe (verschoben vom 11.1.)
    05.04.2019 3. Schulaufgabe: 8.00 -12.00 Uhr
  Englisch 24.10.2018 1. Englisch Schulaufgabe
    25.01.2019 2. Schulaufgabe
    08.04.2019 Speaking Prüfung
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019 Speaking
  Geschichte 03.12.2018  
  HE 28.11.2018 1.SA
    05.12.2018 PLN
    19.12.2018 Schulaufgabe Theorie Kurz
    19.12.2018 PLN
    09.01.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    23.01.2019 Praktische Schulaufgabe Kurz
    03.04.2019 Schulaufgabe Theorie Kurz
  Mathematik 19.11.2018 1. SA
    04.02.2019 2. SA
  Physik 10.12.2018  
  Sk 17.01.2019 Kurzarbeit Sozialkunde
    29.01.2019  
  Klassenfahrt 25.10.2018 KA KR
  sonstiger Termin 01.03.2019 Eishockey
    22.03.2019  
    29.03.2019  
    08.04.2019  
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019  

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10F Chemie 04.12.2018  
  Deutsch 25.10.2018 1. Schulaufgabe Deutsch
    17.01.2019 2. Schulaufgabe Deutsch
    05.04.2019 3. Schulaufgabe Deutsch
  Englisch 16.11.2018  
    28.01.2019 2. Schulaufgabe Englisch
    22.03.2019 3. Schulaufgabe Englisch
  Französisch 23.11.2018 1. Schulaufgabe
    30.01.2019  
    03.04.2019  
  kath. Religionslehre 08.01.2019  
  Mathematik 27.11.2018  
  Physik 19.12.2018  
  Sk 17.10.2018  
  sonstiger Termin 01.03.2019 Eishockey
    29.03.2019  
    29.03.2019  
    08.04.2019  
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019  

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10G Chemie 05.12.2018  
  Deutsch 25.10.2018 1. Schulaufgabe
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
    05.04.2019 3. Schulaufgabe
  Englisch 16.11.2018 1. Schulaufgabe in Englisch
    25.01.2019 2. Schulaufgabei n Englisch
    08.04.2019 Beginn Woche Speaking Exam
    09.04.2019  
    10.04.2019  
    11.04.2019  
    12.04.2019  
  Geschichte 23.10.2018 Kurzarbeit Geschichte
  HE 29.11.2018 1.SA
    06.12.2018 PLN
    13.12.2018 HE (1)
    10.01.2019 Praktischer LEISTUNGSNACHWEIS
    24.01.2019 Praktischer Leistungsnachweis
    31.01.2019 HE (1)
    07.02.2019 HE (1)
  kath. Religionslehre 08.01.2019  
  Mathematik 09.11.2018 1. SchA Mathematik
    01.02.2019 2. SchA Mathematik
    04.04.2019  
  Physik 10.12.2018  
  Sk 17.10.2018  
  sonstiger Termin 01.03.2019 Eishockey
    22.03.2019  
    29.03.2019